Select Page

40 dni

do zbawienia

Jezu, wspomnij na mnie

v

Wczoraj | 03.04

Dziś | 04.04

Pierwszy krok

Poranna modlitwa Słowem

Boże, Ty przez wielkanocną Ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj nam obficie Twoich darów, abyśmy osiągnęli pełną wolność i radość życia wiecznego, której pozwalasz nam kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Na głęboką wodę

Bądź z Jezusem w Niedzielę Zmartwychwstania

Patrzeć na Chrystusa to czytać Słowo Boże, szczególnie ewangeliczne opisy męki i śmierci, a przez nie przyglądać się Jemu, zadając pytania: co czuł? Co myślał? Jak się zachował? Co znaczą słowa, które powiedział? Dlaczego milczał? Z kim się spotkał? Co było w Jego sercu?

 

Do uważnego patrzenia na Jezusa powinniśmy więc dołączyć jednoczenie się z Nim w bólu i cierpieniu, jednak nie tyle przez aktywne pocieszanie Go i wymyślanie coraz to nowych sposobów, by uniknął nieuniknionego, ile przez czułe i delikatne trwanie obok.

 

Święte Triduum Paschalne to czas, gdy Bóg zaprasza nas do bliskości ze sobą przez Słowo, liturgię i codzienność. On nie chce byśmy byli widzami – nawet tymi najbardziej zaangażowanymi i potrafiącymi świetnie zinterpretować to, co oglądają – ale Jego przyjaciółmi, którym Jezus chce opowiedzieć o wszystkim, co usłyszał od swego Ojca (por. J 15,15). Weźmy Jego Słowo, czytajmy je niemalże w każdym miejscu i czasie, patrzmy na Niego i okazujmy Mu miłość przez czułe gesty wobec tych, których spotykamy.

 


Poniżej znajdziesz fragmenty Pisma Świętego do indywidualnej medytacji oraz propozycję pytań do refleksji.

Zachęcamy do rozważania fragmentów o określonych porach dnia – by jeszcze mocniej zjednoczyć się z Panem Jezusem w przeżywanych przez Niego wydarzeniach.


 

PLAN DNIA CZUWANIA

PUSTY GRÓB

Mt 28, 1-8

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

 

PORÓWNAJ: Mk 16, 1-8 • Łk 23, 56 – 24, 12 • J 20, 1-13

PYTANIA DO REFLEKSJI:

• Czy w sytuacjach trudnych, po ludzku beznadziejnych potrafię z wiarą spojrzeć na Zmartwychwstanie Jezusa? Czy pokonanie przez Niego sytuacji tak beznadziejnej sprawia, że i ja potrafię z różnych sytuacji się podnieść?

• Kiedy ostatnio podziękowałem Jezusowi, za Jego Zmartwychwstanie, za nadzieję, którą nam dał?

 

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY UKAZUJE SIĘ NIEWIASTOM

Mt 28, 9-10

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

PORÓWNAJ: Mk 16, 9-11 • Łk 24, 1-11 • J 20, 14-18

PYTANIA DO REFLEKSJI:

• Czy potrafię nieść ludziom nadzieję? Jak przeżywam radość? Jak dzielę się nią z innymi?

• Kiedy ostatnio przyniosłem komuś dobre słowo, dobrą nowinę?

 

KŁAMSTWO O KRADZIEŻY CIAŁA

Mt 28, 11-15

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

PYTANIA DO REFLEKSJI:

• Czy nie jestem takim człowiekiem, któremu łatwo przychodzi wypowiadanie fałszywego świadectwa o innych? Czy nie przychodzi mi łatwo kłamstwo, by tylko postawić siebie w lepszym świetle?

• Kiedy ostatnio sprawiłem komuś przykrość, rozpowszechniając plotki o nim? Czy umiałem przeprosić?

 


Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55, 10-11)

 

Dziękujemy za wspólną, czterdziestodniową wędrówkę ku zbawieniu. Świętując Zmartwychwstanie Pana, życzymy, by Słowo które poruszało nasze serca w czasie Wielkiego Postu, było drogowskazem na drodze do wieczności, by przynosiło pokój i radość w codzienności.

Życzymy, by spotkanie ze Zmartwychwstałym, wzmacniało naszą osłabłą NADZIEJĘ, przymnożyło nam WIARY i było nauką tego, jak prawdziwie kochać i dzielić się MIŁOŚCIĄ z drugim Człowiekiem.

 


SPOTKAJMY SIĘ NA: stacja7.pl !


Jak dołączyć?

Poprzez kliknięcie “Zapisz się” automatycznie można zapisać się na powiadomienia o każdej części dnia.
UWAGA: Przeglądarka Safari uniemożliwia zapisanie się na powiadomienia i ich wyświetlanie. Zachęcamy użytkowników iOS do regularnych odwiedzin tej strony - codziennie znajdą się tutaj wszystkie opisane powyżej teksty.

Pozwólmy, by to właśnie ten Wielki Post stał się dla nas tym największym krokiem
w kierunku zbawienia.